Nu se poate plasa o comanda din tara mentionata. United States

Live Chat

HtsTravel HTS Live Chat 1

HtsTravel HTS Live Chat 2


Curs Valutar BNR


Facebook HTS


Contact

TELEFOANE
+4 021 335.08.65
+40 314247793
+4 0734.65.05.98
+4 0757.63.77.40

PROGRAM
Luni-Vineri: 10:00-18:00
Sambata: Inchis
Duminica: Inchis

ADRESA
BD. DIMITRIE CANTEMIR, NR. 15, BL.9, SC.A, AP.06, Interfon 06, SECT. 4, BUCURESTI

Informatii utile

CONTRACT Nr. 1793___din data 16.11.2015

DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

 

Părţile contractante:

Societatea comercială Hellas Travel Service SRL, Bucureşti, Bld. Dimitrie Cantemir, Nr. 15, Bl. 9, Sc. A, Ap. 06, Sector 4, cod unic de înregistrare RO 24581237, J40/17240/2008, CONT IBAN RON: RO34 RZBR 0000 0600 1098 5031, CONT IBAN EURO: RO12 RZBR 0000 0600 1098 5039, titulară a Licenţei de turism nr. 5116/20.11.2008 pentru Agenţia de Turism turoperatoare HTS Romania Travel, cu sediul în Bucureşti, Bld. Dimitrie Cantemir,nr. 15, Bl. 9, Sc. A, Ap.06, Sector 4, Tel: 031.424.77.93, 0734.650.598, E-mail: office@htstravel.ro. Web: www.htstravel.ro, reprezentată prin Avanidis Evangelos în calitate de administrator, denumită în continuare Agenţia şi turistul/reprezentantul turistului,

NUME :

PRENUME : -

TELEFON : -

ADRESĂ : -

CNP :

DATĂ PLECARE :

DESTINAŢE :

ORAŞ : -

CAZARE:

TIP CAMERE :

TIP MASĂ :

TIP TRANSPORT :

PREŢ FINAL :

AVANS :

FACTURI NR :

DIN DATA :

REST :

OBSERVATII :

DATA SCADENTĂ A PLĂŢII :

NUME TURIŞTI:

PROGRAM ANEXĂ :

 

au convenit la încheierea prezentului contract, în condiţiile de mai jos:

 

  I.     Obiectul contractului

Îl constituie comercializarea pachetelor turistice sau componente ale acestora, de către agenţia de mai sus, direct sau prin intermediari. Prezentul contract reprezinta raportul juridic dintre SC HELLAS TRAVEL SERVICE SRL şi turist, supunându-se reglementărilor Codului Civil şi Codului Comercial, precum şi Ordonanţei Guvernului nr. 107/30.07.1999, cu modificările ulterioare.

În cazul solicitărilor unor pachete de servicii turistice ce nu fac parte din oferta agenţiei HTS Travel, contractul intră în vigoare în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării, transmisă în cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării serviciului turistic agenţiei partenere.

Pentru oferta turistică proprie pe care agenţia HTS Travel o comercializează, contractul intră în vigoare la data semnării prezentului contract.

 

 1. Preţul
 2. Preţul contractului cuprinde costul serviciilor turistice rezervate, comisionul agenţiei şi T.V.A.
 3. Dacă plata contravalorii sumei în EURO se va face în RON, agenţia va percepe turistului un coeficient de risc valutar de 2% aferent cursului BNR din ziua plăţii.

 

 1. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
 2. În cazul în care agenţia este nevoită să modifice/anuleze programul, una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 10 zile înainte de data plecării dacă se produc din motive imputabile HTS Travel, în cazul în care schimbarea intervine cu mai puţin de 10 zile calendaristice, agenţia are obligaţia de a informa imediat toţi participanţii la excursie.
 3. În cazul în care agenţia anulează programul din motivul neîntrunirii numărului minim de participanţi sau în caz de forţă majoră, turistul nu poate solicita despagubiri agentiei.
 4. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
 5. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a)     să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b)     să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c)     în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate şi dovedite, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

 1. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a)     când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b)     când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (grevă, conflicte politice şi de război, situaţii catastrofale, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene în mod unilateral stabilesc limite de răspundere sau aduc modificări cu privire la orar sau itinerar, anulări, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, faliment etc.).

 1. Cazarea se va face la hotelul pentru care aţi primit confirmarea şi pentru care aţi plătit. În situaţia în care hotelierii au vândut locuri peste capacitatea de cazare a hotelului atunci, dacă excursia nu a început, agenţia de turism vă propune cazare alternativă. Dacă excursia a început, se va asigura cazare compensatoare (redirecţionare) la un hotel de aceeaşi categorie ca şi cel comandat iniţial.Camerele se repartizează de către recepţia hotelului respectiv şi acest lucru nu poate fi influenţat de agenţia de turism.
 2. În cazul în care turistul refuza formalităţile de cazare la unitatea de cazare pe care acesta a ales-o în urma studierii ofertei existente şi pe care agenţia HTS Travel o comercializează, acestuia i se va oferii o alternativă care nu impută agenţia sub nici o formă. În cazul în care turistul nu acceptă alternativa şi în acelaşi timp refuză serviciile contractate, turistul este direct responsabil iar agenţia nu va restituii contravalorea contractului sau a unor cote parti din contract.
 3. Agenţia are obligaţia să furnizeze telefonic, în scris sau prin alt mijloc de comunicare, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a)     orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai puţin la avion);

b)     denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia/acestuia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

c)     pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

 1. agenţia HTS Travel nu va furniza nici o informaţie cu privire la acordarea vizelor şi a condiţiilor de călătorie, această atribuţie revenindu-i în totalitate turistului. Pentru mai multe informaţii va trebui să acceseze pagina de internet www.politiadefrontiera.ro, număr telefon 021/316.25.98, fax 021/312.11.89 sau la numărul de urgenţe 021.9590.
 2. agenţia HTS Travel nu este răspunzătoare pentru întârzierile de orice fel, determinate de îndeplinirea formalităţilor solicitate de reprezentantele ţărilor de destinaţie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu întârziere şi nu datorează daune pentru eventualele prejudicii produse turistului de aceste întârzieri.
 3. agenţia HTS Travel nu răspunde pentru întârzierile înregistrate în timpul derulării programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi întârzierea curselor aeriene, condiţiilor meteorologice nefavorabile, formalităţilor vamale etc. În astfel de cazuri agenţia HTS Travel nu răspunde pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legăturilor, întălnirilor comerciale etc. În cazul întărzierilor, turistul nu poate renunţa la obligaţiile asumate prin contract.
 4. Drepturile şi obligaţiile turistului
 5. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris agenţia cu cel puţin 10 zile înaintea datei de plecare. În acest caz agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
 6. Turistul răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate agenţiei la rezervare (ex. nume prenume, data naşterii, nr. paşaport, domiciuliu etc.)
 7. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv în staţiunile de pe litoral, cazarea se face dupa ora 1400 a zilei de intrare şi se termină la ora 1000 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 1400 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 1000 a zilei înscrise pe bilet.
 8. În cazul pachetelor de servicii turistice din străinătate, turistul are obligaţia să respecte: programul de acordare a serviciilor din ţara respectivă, regimul paşapoartelor, al vizelor, al vamii, asigurarii de sănătate, etc. precum şi prevederile legale privind condiţiile de intrare, şedere, ieşire în/din ţările incluse în excursiile la care participă. Prejudiciile materiale şi morale cauzate din necunoaşterea sau nerespectarea legilor sau regulilor vor fi suportate de turist. În cazul în care, din nerespectarea celor de mai sus, turistul nu poate să participe la călătoria turistică, agenţia este exonerată de răspundere şi nu poate fi obligată la restituirea sumelor de bani plătite de către turist. În cazul în care turistul, din vina sa, nu a beneficiat de serviciile turistice la calitatea contractată, nu este îndreptăţit la despăgubiri.
 9. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către agenţie a sumelor plătite, în condiţiile şi termenii menţionaţi la cap. V, pct. 1, al prezentului contract.
 10. Turistul are dreptul la o informare corecta şi completa cu privire la pachetul de servicii oferit de agentia HTS Travel inclusiv cu privire la preţul acestuia, astfel încât să nu fie posibile interpretari echivoce. Pretul şi programul pachetului de servicii se va descrie în programele anexate acestui contract. HTS Travel nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate în secţiunea ”PREŢUL NU INCLUDE” din program, acestea fiind opţionale şi prestate de către partenerii locali ai HTS Travel.
 11. Turistul are dreptul şi poate încheia asigurări facultative pentru asistenţă în caz de boală, accident etc.
 12. În cazul în care turistul decomandă serviciile turistice din motive medicale, rambursarea contravalorii pachetului contractat se va face de către compania de asigurare şi numai în baza unei aisgurări storno, încheiată la contractarea pachetului.
 13. Turistul este obligat să comunice agenţiei, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la Cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

a)       rezilierea contractului fără plata penalităţilor, în caz de anulare program sau

b)       acceptarea noilor condiţii ale contractului.

9.1.În cazul în care turistul reziliază contractul sau agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a)     să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară (caz în care turistul va suporta imediat costurile suplimentare), propus de agenţie;

b)     să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

c)     să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

9.2.În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a)     anularea s-a făcut datorită neîntrunirii numărului minim de persoane menţionat în contract, iar agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 10 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b)     anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare);

c)     anularea s-a făcut din vina turistului.

 1. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. În cazul de forţă majoră, agenţia are dreptul de a reţine contravaloarea cheltuielilor aferente pachetului turistic eşuat şi de a returna turistului diferenţa rămasă din suma totală plătită.
 2. Dacă turistul solicită schimbarea perioadei, hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
 3. Turistul are obligaţia să respecte condiţiile şi termenele de plată. În cazul nerespectării condiţiilor şi termenelor de plată agenţia are dreptul la următoarele:

a) să anuleze rezevarea şi să rezilieze contractul de călătorie - caz în care turistul este obligat să plătească penalizarea conform condiţiilor de renunţare. În cazul unui avans deja achitat agentia are dreptul de a păstra avansul respectiv ca şi penalizare aferentă renunţării.

b) să întrerupă complet sau să furnizeze parţial serviciile comandate, până când achitarea datoriilor de către turist este înregistrată.

c) în cazul în care până la data călătoriei nu este înregistrată plata integrală aferentă sejurului comandat, acest fapt se consideră a fi renunţare şi intră în vigoare penalizările aferente condiţiilor de renunţare din prezentul contract.

 1. Turistul este obligat în funcţie de fiecare locaţie să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, (cu exceptia cazurilor în care aceste taxe s-au achitat în agenţie), etc., fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la agenţie.
 2. Turistul are obligaţia de a verifica documentele de calatorie (bilete, asigurari, etc.) precum şi alte documente eliberate de HTS Travel şi să reţina informaţiile furnizate de reprezentanţii agentiei vânzătoare, indiferent de forma prezentării (scris sau verbal).
 3. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de agentie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament, etc), în vederea acordării serviciilor turistice.
 4. În cazul în care pachetul turistic include transport cu avionul turistul se obligă să respecte toate regulile impuse de compania aeriană pe durata zborului. În cazul în care compania aeriană nu stabileşte alte limite, greutatea maximă a bagajelor este de 20 kg + 5 kg bagaj de mână.
 5. Agenţia este exonerată de răspundere, valabilitatea şi clauzele contractului de călătorie nu sunt afectate în cazul unei eventuale modificări de orar de zbor impus de companiile aeriene, datorită căruia ora decolării se decalează de la o zi calendaristică la alta.
 6. Turistul răspunde pentru siguranţa propriilor bagaje.
 7. Turistul răspunde pentru respectarea prevederilor legale privnd regimul vizelor, al documentelor de călătorie, regimul vamal, sanitar etc. ale ţărilor de destinaţie sau tranzitate.
 8. Turistul are dreptul să sesizeze toate erorile şi neconcordanţele faţă de serviciile comandate, imediat ce ele sunt constatate sau în termen de 5 zile de la sfârşitul sejurului; sesizarea se face în scris şi numai îin nume propriu, la fel ca şi confirmarea înregistrării acesteia de către HTS Travel. Reclamaţiile ulterioare sau cele formulate altfel decât în scris sau fără confirmarea primirii, nu vor fi luate în considerare. HTS Travel se obligă să înainteze turistului un răspuns scris la sesizarea depusă la sediul agenţiei în termen de maxim 15 zile calendaristice.
 9. Turistul are obligativitatea de a respecta programul anexat contractului îcheiat, fără a încerca să perturbe buna desfăşurare a programului şi fără a perturba bunăstarea celorlalţi participanţi la excursie.
 10. Turistul se obligă să respecte data, ora şi locul plecării atât la dus cât şi la întors. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele, vor fi suportate de către acesta.
 11. În cazul în care turistul produce din vina sa daune companiei transportatoare pe parcursul călătoriei şi unităţii de cazare pe parcursul desfaşurării programului turistic, acesta are obligaţia de a despăgubii firma transportatoare şi unitatea de cazare.
 12. Turistul este obligat să citească orice documet emis de către agenţia HTS Travel şi să semneze toate notele ataşate programului la încheierea contractului de prestări servicii turistice.
 13. Turistul NU are voie să consume băuturi alcoolice/substanţe stupefiante în autocar/avion/tren, pe parcursul deplasării acestora. Ghidul cât şi reprezentantul societăţii transportatoare îşi rezervă dreptul de a confisca băuturile alcoolice/substanţele stupefiante până la destinaţie. În cazul în care turistul refuză pe cale amiabilă renunţarea la consumul de băuturi alcoolice/substanţe stupefiante ghidul îşi rezervă dreptul de a lua alte măsuri pentru siguranţa şi bunăstarea celorlalţi participanţi la excursie (inclusiv debarcarea turistului pe traseu).
 14. Renunţări, penalizări, despăgubiri
 15. În cazul în care turistul nu achită integral contravaloarea pachetului de servicii turistice contractat, până la data scrisă în contract sau renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează agenţiei penalizări după cum urmează:

a) 5% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în orice conditii şi/sau perioade de timp, sau 25 euro minim;

b) 15% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu până la 60 de zile calendaristice înainte de data plecării;

c) 25% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu până la 40 de zile calendaristice înainte de data plecării;

d) 35% din preţul pachetului se servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 39-35 de zile înainte de data plecării;

e) 60% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 34-16 de zile înainte de data plecării;

f) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

g) 100% din pretul pachetului de servicii, în cazul în care acesta, beneficiază de programele “early booking”, “oferte speciale” şi/sau alte forme de reduceri şi oferte speciale, oferte speciale cu denumiri comerciale s.a.m.d.

 1. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
 2. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viză de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia, respectiv se vor aplica penalizarile aferente renunţării contractului.
 3. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
 4. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
 5. În cazul rezervarilor de tip ”EARLY BOOKING” penalizarea pentru anulare, modificare de sejur este de 100% din valoarea pachetului. În cazul unor modificări de nume se vor percepe taxe în funcţie de destinaţie şi de contractele pe care HTS Travel le are cu partenerii locali.
 6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
 7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.
 8. Modificarea contractului la solicitarea turistului, altele decât cele prevăzute special în prezentul contract şi care presupun anularea contractului, se taxează cu 10 % /persoană din valoarea pachetului, dacă este sub valoarea totală de 1000 lei/ persoana, sau 50 euro, dacă este peste valoarea totala de 1000 lei.
 9. Reclamaţii
  1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce va fi predată reprezentantului local al agenţiei, iar în cazul în care nu există responsabil/reprezentant local, directorului hotelului, directorului restaurantului sau recepţionerei, iar aceştia vor întocmi la faţa locului un proces verbal de constatare.
  2. Atât agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul agenţiei o reclamaţie în scris alături de procesul verbal încheiat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea călătoriei, agenţia urmând ca, în termen de 15 zile calendaristice, să comunice turistului în scris răspunsul la sesizare.
  3. În cazul în care turistul nu respectă termenul şi condiţiile prevăzute pentru depunerea reclamaţiei scrise şi a procesului verbal de constatare, agenţia nu este răspunzătoare să plătească despăgubiri. Se vor lua în considerare numai reclamaţiile făcute în nume personal. Nu vor fi acceptate reclamaţiile făcute în numele mai multor persoane la finalul programului.
  4. În cazul în care turistul sesizează nerespectarea serviciilor turistice din partea agenţiei şi în acelaşi timp se încearcă soluţionarea acesteia pe cale amiabilă, fie în timpul derulării contractului cât şi în termenul prescris în contractul de prestării servicii turistice de 15 de zile calendaristice, acesta NU ARE VOIE să posteze impresii şi comentarii pe site-urile de socializare, forum-urile de specialitate, sau să publice orice fel de comentariu la adresa ageniei HTS Travel până la soluţionarea reclamaţiei. În caz contrar acesta (turistul) îşi asumă responsabilitatea celor postate cât şi a contractului semnat şi poate atrage după sine acţionarea în instanţă a acestuia (a turistului). Turistul poate posta impresiile doar după soluţionarea reclamaţiei.
 10. Asigurări

1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA din localitatea BUCUREŞTI, str. Emil Gârleanu, nr.11, Sector 3, Tel: 021/321. 74.28, fax .021/ 320.20.16, e-mail: office@gerroma.ro.

2.Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

3.Turistul are posibilitatea de a încheia la agenţie asigurarea medicală de călătorie, care este valabilă pe perioada desfăşurării serviciilor turistice, în acest caz sunt valabile condiţiile asiguratorului.

4.Agenţia vă recomandă, opţional, încheierea asigurării storno, care acoperă penalităţile pe care ar trebui să le suporte turistul în cazul în care renunţă la călătorie datorită următoarelor situaţii: deces, îmbolnăvire gravă, citare într-un proces, etc. Acest contract de asigurare storno se întocmeşte în momentul semnării contractului de prestări servicii turistice, prima de asigurare variind în funcţie de valoarea totală a pachetului de servicii turistice. În momentul întocmirii contractului de asigurare storno turistul va lua la cunoştinţă şi va respecta prevederile asiguratorului privind condiţiile de asigurare în cazul riscului de anulare a călătoriei.

 1. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a)     voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;

b)     programul turistic, bonul de comanda şi informaţiile/condiţiile aferente în cazul acţiunilor turistice.

 1. Condiţii de călătorie
 2. În funcţie de destinaţie, turiştii trebuie să posede paşaport sau carte de identitate. Documentele trebuie să fie valabile minim 6 luni de la data întoarcerii;
 3. Minorii care călătoresc doar cu unul dintre părinţi, vor trebuie să prezinte la vamă acordul notarial al părintelui care nu însoţeste minorul;
 4. Minorii care călătoresc neînsoţiţi de nici unul dintre părinţi, vor trebui să prezinte la vamă acordul notarial al ambilor părinti, copie după paşaport/carte de identitate, iar adultul însoţitor trebuie să prezinte cazierul judiciar. Mai multe informaţii pe http://www.politiadefrontiera.ro
 5. Dispoziţii finale
  1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului Nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
  3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
  4. SC HELLAS TRAVEL SERVICE SRL este operator de date cu caracter personal, înscris în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal şi prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs prin acest document, având ca scop colectarea datelor pentru: furnizarea de servicii turistice, emiterea rezervărilor serviciilor turistice comandate, precum şi în vederea menţinerii contactului cu dvs, pentru a vă ţine la curent cu activitatea noastră. Prin furnizarea datelor dvs personale, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu transferarea acestora către: tour-operatorii parteneri şi furnizorii de servicii turistice din ţară şi străinătate. Administrăm datele dvs personale pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor de mai sus. Dacă, pe viitor, societatea va fi achiziţionată de o terţă parte, este posibil ca datele să fie transmise pentru continuarea fără probleme a activităţii de afaceri. Furnizăm datele dvs autorităţilor competente şi instanţelor de judecată la cerere şi în cazul în care acest lucru este solicitat de legislaţia relevantă.

 

 

Agenţia HTS TRAVEL                                                                                                            Turist,                                                                                                              

Bon de comandă

 

Nr:

Data

 

Nume turist

 

Adresa

 

Nume program

 

Ţara/ localitatea

 

Tip program

 

Tip transport

 

Dată de plecare

 

Ora şi locul de plecare

 

Nr. camere

 

Repartizare pe camere

şi tipul de camera

 

Tip unitate cazare

 

Tip masa

 

Solicitari speciale aleturistului

 

               SE CONFIRMĂ

 

 

NU SE CONFIRMĂ

Număr urgenţă turist

 

Număr urgenţă agenţie

 

Declar pe propria răspundere că reprezint cu puteri depline în condiţiile prezentului contract toţi turiştii înscrişi în bonul de comandă sau în programul turistic şi semnez prezentul atât în numele meu cât şi în numele acestora.

 

 

Semnatură turist,

......................................

 

 

Am primit un exemplar din contract.

Semnătură agent turism                                                                                        Semnătura turistului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta, ambele având aceeaşi valoare juridică.